Psikoteknik Nedir?

Bireylerin bedensel ve psikolojik durumlarının sürücülük yapmaya elverişli olup, olmadığını ölçen testlerden oluşan bilimsel yönteme psikoteknik denir.
Bu yöntem kullanılarak, sürücülerin davranış, kişilik özellikleri ve motor becerilerini psikolog ve simülatör eşliğinde yapılan testler sonucunda verilen belgeye ise PSİKOTEKNİK BELGESİ denir.
Çoğu gelişmiş ülkelerde, istihdam süreçlerinde PSİKOTEKNİK YÖNTEMİ kullanılmaktadır. Bu yöntem, sürücülük mesleğinin yanı sıra birçok meslek dalında da kullanılmakla birlikte, bireyin o meslek için yeterli olup, olmadığını ölçmektedir.
Psikoteknik Yöntemi kullanılarak yapılan zihinsel testler; bireyin muhakeme, sürekli dikkat, görsel ve algı yeteneklerini ölçmek için yapılırken, psikomotor testleri ise; tepki zamanı ve eşgüdüm (koordinasyon) gibi yetenekleri ölçmek için yapılmaktadır.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha iyi yollar veya arabalar yapılsa da insan faktörlü kazalar nedeniyle çok sayıda yaralanmalar veya ölümler gerçekleşmektedir. Özellikle insan faktöründen kaynaklanaklanan kazalarda, Psikoteknik yöntemi bu kazaları minimize etmek ve önlemekte büyük öneme sahiptir.
Psikoteknik Testleri ise bireyin hangi özelliklerinin trafik düzenini daha güvenli bir ortama dönüştürebileceğini tespit ederek, ortaya çıkarmaktadır. Yani, psikoteknik testi bireyin hem kazaya yatkınlık derecesini hem de sürücülük mesleğine uygun olup, olmadığını belirlemektedir.
Bilimsel çalışmalara göre, psikoteknik testinde başarılı olan ve başarılı olamayan iki grup 3 yıl boyunca gözlemlenerek, başarılı olan grubun hiç kaza yapmadıkları tespit edilmiştir

dusler-surucu-kursu-image-banner-@41

Psikoteknik Yönteminin Amacı Nedir?

Psikoteknik, bireyin hem fizyolojik hem de psikolojik durumunu ölçerek, bireylerin kendilerine uygun bir işe yerleşmesine olanak sağlamaktadır.

Bireylerin zihinsel ve psikomotor yeteneklerine göre yerleştikleri işlerde başarı istatistikleri ve motivasyon düzeyleri oldukça üst düzeylere çıkmaktadır. Bu durum, hem birey hem de işveren bakımından büyük öneme sahiptir.
Psikoteknik yöntemi kullanılarak yapılan meslek seçimlerinde, iş kazalarının da önemli ölçüde azaldığı gözlemlenmiştir. Özellikle, sürücülük mesleği gibi yüksek derecede dikkat gerektiren mesleklerde psikoteknik yönteminin kullanılması, işçi ve işverenlere sağladığı yararların yanı sıra toplum düzenini gözetmektedir.
Psikoteknik yöntemiyle yapılan testler sonucunda başarılı olan adaylar Psikoteknik Belgesi almaya hak kazanırlar.

dusler-surucu-kursu-image-banner-@42