logo
SRC KARMA SINAVI -2
EYLÜL 2018 - SRC KARMA SINAVI -2
1.
Aşağıdakilerden hangisi aracın hızının azaltılması gereken yerlerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Oto yollar
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 2 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir sürüş için yapılması gereken hareketlerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Kaygan zeminde sık sık vites küçültmekten ve yükseltmekten kaçınılmalıdır.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir sürüş için araç kabini içinde yapılan kontroldür?
Doğru Cevap: "D" Hepsi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir sürüş için araç kabini dışında yapılan kontroldür?
Doğru Cevap: "B" Lastiklerin kontrolü
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?
Doğru Cevap: "D" Araç ergonomisinde değişim
Soru Açıklaması
7.
Çok şeritli yollarda sürücüler araçlarını hangi şeritten sürmek zorundadır?
Doğru Cevap: "D" Yol ve trafik durumuna göre, hızının gerektirdiği şeritten
Soru Açıklaması
8.
Dönüş sırasında araca etki eden kuvvete ne denir?
Doğru Cevap: "B" Merkez kaç kuvveti
Soru Açıklaması
9.
Yan aynalardan en iyi yararlanmayı sağlamak için aynalar kaç dereceye ayarlanmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 90°
Soru Açıklaması
10.
Yan rüzgarların aracın yön değiştirmesine etken olduğu alanlarda sürücü nasıl hareket etmelidir?
Doğru Cevap: "C" Hızını azaltmalıdır
Soru Açıklaması
logo
SRC KARMA SINAVI -2
EYLÜL 2018 - SRC KARMA SINAVI -2
11.
Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
Doğru Cevap: "D" Hepsi
Soru Açıklaması
12.
Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Patinaj zinciri
Soru Açıklaması
13.
Kaygan zeminlerde araç kullanırken aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Takip mesafesi arttırılmalı, ani fren ya da hızlanmadan kaçınmalı
Soru Açıklaması
14.
İyi bir sürücü olmakla ilgili hangi ifade doğrudur?
Doğru Cevap: "D" İyi sürücü olmak yetenek değildir, önemli olan kurallara uymaktır.
Soru Açıklaması
15.
Otoyoldan çıkarken hangi şeridin kullanılması zorunludur?
Doğru Cevap: "D" Yavaşlama (ayrılma) şeridinin
Soru Açıklaması
16.
Otoyola girildiğinde hangi şeridin kullanılması zorunludur?
Doğru Cevap: "B" Hızlanma şeridinin
Soru Açıklaması
17.
Taşıt kullanma sürelerine hangi sürücülerin uyması zorunludur?
Doğru Cevap: "A" Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücüleri
Soru Açıklaması
18.
Kamyon, otobüs, çekicilerde hangi cihazın bulundurulması zorunludur?
Doğru Cevap: "D" Takograf
Soru Açıklaması
19.
Hemzemin geçitte aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "B" Öndeki aracın geçilmesi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda bozulup kalan araçların, tehlikeye meydan vermemesi için yapılması gereken işlemlerdendir?
Doğru Cevap: "D" Aracın ön ve arkasına birer kırmızı yansıtıcı konulması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.