logo
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇEVRE GÜVENLİĞİ VE KALİTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
ŞUBAT 2018 - SRC İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
1.
İşçi sağlığı ve iş Güvenliğinin esas amacı nedir?
Doğru Cevap: "B" İsçileri, iş kazaları ve meslek hastalarına karşı koruyarak ruh ve beden bütünlüklerini sağlamak
Soru Açıklaması
2.
İşyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda işçilerin görev sorumlulukları aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İşyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda alınan tüm önlemlere uymak
Soru Açıklaması
3.
Yüksek şiddette gürültüye mazur kalan kişide ne oluşur?
Doğru Cevap: "B" İşitme kaybı
Soru Açıklaması
4.
Solunabilen tozlardan aşağıdaki organlardan hangisi etkilenir?
Doğru Cevap: "C" Akciğer
Soru Açıklaması
5.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda devletin görevleri nelerdir?
Doğru Cevap: "D" Yukarıda sayılanların tümünü yapmak
Soru Açıklaması
6.
Sağlığa zararlı gazlı bir ortamda hangi maske kullanılır?
Doğru Cevap: "D" Ağzı ve burnu kapatan gaza duyarlı filtreli maskeler
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Yükü kaldırırken ve taşırken kollarınızı dümdüz ileriye uzatın
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi acil durum ekiplerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Yakın koruma ekibi
Soru Açıklaması
9.
Tozlu bir atmosferde çalışıyorsanız aşağıdaki koruyuculardan hangisini kullanmalısınız?
Doğru Cevap: "B" Maske
Soru Açıklaması
10.
erlere düşen, devrilen veya yuvarlanan malzemelerin ve ağır parçaların kullanıldığı yerlerde çalışırken hangi kişisel koruyucu donanım kullanılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Çelikli burunlu ayakkabı
Soru Açıklaması
logo
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇEVRE GÜVENLİĞİ VE KALİTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
ŞUBAT 2018 - SRC İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
11.
Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunları konusunda işletmelerin ve kişilerin sosyal sorumlulukları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Daha fazla reklam alanı sağlamak
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunları konusunda işletmelerin ve kişilerin sosyal sorumlulukları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" Çevre sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerden kaynaklanan çevre sorunlarını gidermek ve gelecekte doğabilecek sorunları ortadan kaldırmak veya en aza indirgemek maksadıyla gerçekleştirilen organizasyonel faaliyetler kapsamında bulunmamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Pavlov teorisi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi işyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalara verilen isim nedir?
Doğru Cevap: "B" İş sağlığı ve güvenliği
Soru Açıklaması
15.
Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel öğelerden oluşan dış ortama ne denir?

 
Doğru Cevap: "C" Çevre
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi çevreye önem vermeyen bir sürücü davranışıdır?
Doğru Cevap: "C" Kurşun oranı yüksek yakıt kullanmak
Soru Açıklaması
17.
Aşağıda belirtilen davranışlardan hangisinin çevreye olumlu etkisi vardır?
Doğru Cevap: "B" Araç bakımlarının zamanında yapılması
Soru Açıklaması
18.
Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?
Doğru Cevap: "A" Çevre koruma
Soru Açıklaması
19.
Çevrede bozulma meydana getirecek miktarda çevreye boşaltılan maddelere ne denir?
Doğru Cevap: "C" Atık
Soru Açıklaması
20.
Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyede çıkartılan istenmeyen seslere ne denir?
Doğru Cevap: "A" Gürültü
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.