logo
İŞ ORGANİZASYONU
ŞUBAT 2018 - SRC İŞ ORGANİZASYONU
1.
İş organizasyonu yapılırken aşağıdakilerden hangisi ‘belge kontrolü’ işleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Lastiklerin hava basıncı kontrolü
Soru Açıklaması
2.
İş organizasyonu yapılırken aşağıdakilerden hangisi ‘belge kontrolü’ işleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "D" Yukarıdakilerin hepsi
Soru Açıklaması
3.
İş organizasyonu yapılırken aşağıdakilerden hangisi ‘ aracın içinin fiziksel kontrolünü yapmak ‘ işleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Aracın dış temizliği kontrolü
Soru Açıklaması
4.
Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
Doğru Cevap: "D" Yukarıdakilerin hepsi
Soru Açıklaması
5.
Ticari araç sürücüsü yüklediği yük ile ilgili olarak düzenlenen sevk mektubunda yer aldığını iş öncesi aşağıdakilerden hangisini kontrol eder?
Doğru Cevap: "D" Hepsi
Soru Açıklaması
6.
Bir sürücü iş öncesi hazırlıklarında nelere dikkat etmelidir?
Doğru Cevap: "D" Hepsi
Soru Açıklaması
7.
Kullanacağı araçla ilgili olarak ‘iş organizasyonu’ yapmakla sorumlu olan şoförün aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmak zorunda değildir?
Doğru Cevap: "D" Aracın gider maliyetlerini hesaplamak
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi ‘aracın dışının’ fiziksel kontrolünü yapmakla ilgili değildir?
Doğru Cevap: "D" Sürücü koltuğunu kontrol eder, ayarlarını yapar.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi ticari taşımalarda belge niteliğindedir?
Doğru Cevap: "C" İrsaliye fatura
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangi taşıma işlerinde gönderen tarafından düzenlenen ve taşınan malın muhteviyatını gösteren belgedir?
Doğru Cevap: "D" Sevk irsaliyesi
Soru Açıklaması
logo
İŞ ORGANİZASYONU
ŞUBAT 2018 - SRC İŞ ORGANİZASYONU
11.
Aşağıdakilerden hangisi araçta bulundurulması zorunlu belgelerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Aracın garanti belgesi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi araçta bulundurulması zorunlu belgelerdendir?
Doğru Cevap: "A" Araç ruhsatı
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi fatura ve sevk irsaliyesinin yerine geçerek düzenlenen bir belgedir?
Doğru Cevap: "B" İrsaliyeli fatura
Soru Açıklaması
14.
’’İhracatta mallar taşıta yüklendiğinde düzenlenen bir belge Mallar, gönderen ve gönderilen hakkında ayrıntılı bilgileri içerir. Alıcı, mallar kendisine ulaştığında bu belgeyi imzalar ve böylece işlemin yapıldığı kanıtlanmış olur. ’’Bahsi geçen belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sevk mektubu
Soru Açıklaması
15.
Bir ünite malın (veya daha fazla) elde edilmesi için harcanan üretim faktörleri (emek, sermaye, toprak) toplamına ne denir?
Doğru Cevap: "A" Maliyet
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi hemen yapılması gereken, ivedi, ivedili, evgin, müstacel tanımının anlamıdır?
Doğru Cevap: "B" Aciliyet
Soru Açıklaması
17.
Güzergâh belirlenirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmesine gerek yoktur?
Doğru Cevap: "C" Gidilecek güzergâhta yağmur ve kar yağıyorsa seferi etkiler.
Soru Açıklaması
18.
Ticari araç sürücüsü aracı sefere hazırlarken aşağıdaki ‘’iş öncesi hazırlık aşamalarından’’ hangisini yapmak zorunda değildir?
Doğru Cevap: "C" Kilometre sayacı kontrol edilir.
Soru Açıklaması
19.
Ticari araç sürücüsü aşağıdaki ‘’iş öncesi hazırlık aşamalarından ‘’ hangisini yapmak zorunda değildir?
Doğru Cevap: "D" Araca yüklenen eşyayı ambalajlarından çıkartıp tek tek kontrol eder.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.