logo
MESLEKİ GELİŞİM DERSİ
ŞUBAT 2018 - SRC MESLEKİ GELİŞİM DERSİ
1.
Toplum içinde var olan ve uyulması gereken incelik ve saygı kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Görgü kuralı
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi düşük motivasyon ifadesidir?
Doğru Cevap: "D" Birbirini engelleme
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki jestlerden hangisi savunma duygusunu ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Kolları göğüste kavuşturma
Soru Açıklaması
4.
’’Sıkılı yumruk, dudakların sıkılması, burundan gürültülü soluma‘ ’hangi duygunun yaşandığını gösterir?
Doğru Cevap: "D" Öfke
Soru Açıklaması
5.
Göz temasından kaçınma aşağıdaki duygulardan hangisinin belirtisidir?
Doğru Cevap: "D" Güvensizlik duygusu
Soru Açıklaması
6.
Endişe ve kaygıyı yansıtan mesaj hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tırnak ısırma
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi gürültünün, insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Konsantrasyon artması
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki sorulardan hangisi kendini geliştirme çabası içinde olan birisi için gereksizdir?
Doğru Cevap: "C" Çabalamak neye yarar?
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi problem çözme süreçlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" İhtiyaçları sınıflandırma
Soru Açıklaması
10.
Yeni projeler ve fikirler üretebilmek için aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmaz?
Doğru Cevap: "D" Alternatifleri azaltmak
Soru Açıklaması
logo
MESLEKİ GELİŞİM DERSİ
ŞUBAT 2018 - SRC MESLEKİ GELİŞİM DERSİ
11.
Kendi işini kurmak amacı ile harekete geçen girişimci aşağıdakilerden hangisini yapar?
Doğru Cevap: "D" Hepsi
Soru Açıklaması
12.
Bir hizmet sözleşmesine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı çalışan kimse aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İşçi
Soru Açıklaması
13.
Bir hizmet sözleşmesine dayanarak işçi çalıştıran gerçek ve tüzel kişilere ne denir?
Doğru Cevap: "C" İşveren
Soru Açıklaması
14.
İş yerinde çalışmayı durdurmak veya işin niteliğine göre yavaşlatmak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Grev
Soru Açıklaması
15.
Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Fesih
Soru Açıklaması
16.
İnsanı çevresini tanıma isteğine iten, ihtiyaçlarını karşılama ve merak duygusunun sonucu olarak yaptığı çalışmaların neticesinde elde ettiği nedir?
Doğru Cevap: "A" Bilgi
Soru Açıklaması
17.
Çevrenin doğal yapısının ve bileşiminin bozulmasına, değişmesine ve böylece insanların olumsuz yönde etkilenmesine ne denir?
Doğru Cevap: "D" Çevre kirliliği
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi meslek ahlakı ilkelerindendir?
Doğru Cevap: "A" Mesleğe bağlı olmak
Soru Açıklaması
19.
Problemi tanımlamak ve probleme çözüm bulmak için izlenen planlı ve sistemli çalışma sürecine ne denir?
Doğru Cevap: "C" Araştırma
Soru Açıklaması
20.
Sürücülerin mesleki gelişimi deyince ne anlamalıyız?
Doğru Cevap: "D" Hepsi
Soru Açıklaması
logo
MESLEKİ GELİŞİM DERSİ
ŞUBAT 2018 - SRC MESLEKİ GELİŞİM DERSİ
21.
Bir meslekte, o mesleğin gereklerini yapmak için bilinmesi gerekenlere yenilik ve değişen bilgi ve becerileri katarak konusunda uzmanlaşmaya ne denir?
Doğru Cevap: "B" Mesleki gelişim
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi mesleki gelişime örnek teşkil etmez?
Doğru Cevap: "D" Mesleği ile ilgili sorunları kitap haline getirmek
Soru Açıklaması
23.
Belli bir eğitimle kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan kuralları belirlenmiş şeye ne denir?
Doğru Cevap: "A" Meslek
Soru Açıklaması
24.
Meslek seçiminde aşağıdaki özelliklerden hangisine dikkat etmek gerekmez?
Doğru Cevap: "D" Firma sayısının çokluğu
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi mesleki yozlaşmanın nedenlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Düzenli çalışma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.